Ochrana osobních údajů

Ochranu soukromí a osobních údajů klienta považujeme za prvořadou povinnost. S osobními údaji nakládáme v souladu s platnou legislativou.

Jaké osobní údaje shromažďujeme? 

  • osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezměnitelné identifikaci klienta (identifikační údaje) a osobní údaje umožňující kontakt s klientem ( kontaktní údaje)
  •  identifikační údaje – jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo průkazu totožnosti (OP, pas)
  • kontaktní údaje – těmito údaji se rozumí zejména klientem uvedená kontaktní adresa, číslo telefonu, faxu, emailovou adresu a jiné podobné informace 

Jsou to údaje, které jsou pro Spa a Wellness Hotel Harmonii s ohledem na její zákonnou povinnost postupovat při výkonu své činnosti obezřetně využívané ke své podnikatelské činnosti bez nepřiměřených právních a věcných rizik. 

S ohledem na smluvní charakter vztahů mezi Spa a Wellness Hotelem Harmonie a klientem je poskytnutí osobních údajů zcela dobrovolné, je však podmínkou pro uzavření dohody či poskytnutí služby.

Odkud Spa a Wellness Hotel Harmonie osobní údaje získává? 

  • přímo od klienta při rezervaci či po příjezdu do hotelu

Na co se osobní údaje používají? 

  • pro svou vnitřní potřebu, především pro tvorbu analýz, sledování kvality služeb, spokojenosti klientů a  optimalizaci poskytovaných služeb a produktů
  • pro informování klientů o nových službách či nabídkách Spa a Wellness Hotelu Harmonie
  • dle zákona, se předkládají cizinecké policii ke kontrole 

Veškeré klientské informace jsou svědomitě chráněny. Všechny osoby, které s osobními údaji klientů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních povinností jsou vázány zákonnou a smluvní povinností mlčenlivosti. 

Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že při zpracování došlo ze strany Spa a Wellness Hotelu Harmonie k porušení jeho práv, může se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které k tomu platná právní úprava poskytuje (viz.§ 21 zák. č. 101/2000 Sb o ochraně osobních údajů).

Váš souhlas

Používáním našeho rezervačního systému souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.