Marianské Lázně

Historie Mariánských Lázní sahá do druhé poloviny 18. století. V té době začal Jan Josef Nehr, lékař z kláštera v Teplé, přesvědčovat svého opata o vybudování města v údolí plném léčivých vod. První lázeňskou sezónu se podařilo otevřít v roce 1808 a o deset let později byly Mariánské Lázně povýšeny na město.

Svou zlatou éru prožívaly Mariánské Lázně ve druhé polovině 19. století a na počátku 20. století. Za zdravím i společenskou prestiží sem přijížděli návštěvníci z celého světa – britský panovník Edward VII., Goethe, Wagner, Chopin, Freud, Edison, Dvořák, Strauss, Destinová, Kafka, Nietzsche či císař František Josef I.

Chloubou Mariánských Lázní nejsou jen zelené parky procházející takřka celým městem, ale především kolonáda – elegantní litinová konstrukce z roku 1888. Mariánskolázeňská kolonáda je jednou z mála podobných staveb, které se zachovaly navzdory válkám i plynutí času. Atmosféru kolonády v Mariánských Lázních doplňuje o bezmála sto let mladší zpívající fontána. Každou lichou hodinu se život na kolonádě na chvíli zastaví, aby návštěvníci mohli zhlédnout jedno z jejích představení.

Kolonáda v Mariánských Lázních je pochopitelně také místem, kde se lázeňští hosté potkávají při svých pravidelných procházkách za pitnou kúrou. V Mariánských Lázních vyvěrá na 40 léčivých pramenů – ty je možné ochutnat nejen v centru města, ale i v jeho parcích a blízkém okolí. Nejen prameny živ je člověk, pravou lázeňskou atmosféru mariánskolázeňské kolonády i přilehlých parků si mohou návštěvníci v klidu vychutnat také s čerstvě upečenou lázeňskou oplatkou v ruce.

Mariánské Lázně jsou pozoruhodné nejen okolní přírodou a parky, ale také svou architekturou. Centru města vévodí novorenesanční budovy se žlutými fasádami typickými pro Mariánské Lázně. Návštěvníci se mohou těšit rovněž na bohaté kulturní vyžití – promenádní koncerty místního Západočeského symfonického orchestru i dalších hudebních těles, Chopinův hudební festival v druhé polovině srpna, události lázeňské sezóny či každoroční adventní trhy.